dresden-art

Katalog Dresdner Künstler

Vita

  • 1964 geboren in Ansbach (Mfr)
  • 1992-97 Studium an der HfBK bei Prof.
  • Ursula Sax und Prof. Eberhard Bosslet
  • 1995 Auslandssemester an der ensba Paris bei Prof. Luc Vilmouth